Dela

Kontakta oss

Sammanträdesprotokoll från utvecklingsutskottet 2018-10-25

Protokoll från utvecklingsutskottets sammanträde den 2018-10-25 är nu justerat och finns att hämta som PDF dokument. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Ansl‌ag / Bevis

Organ

Utvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum

2018-10-25

Anslaget publicerades

2018-10-26

Anslaget tas ner

2018-11-16

Förvaringsplats för protokollet

 Kommunhuset, Svenstavik

 

Anton Johansson
Kommunsekreterare
Tel: 0687-162 01

Uppdaterad: 2018-10-26 15.14