Dela

Kontakta oss

Sammanträdesprotokoll från utbildningsnämnden 2020-05-06

Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 6 maj 2020 är nu justerat och finns att hämta som PDF dokument. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Ansl‌ag / Bevis

Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-06

Anslaget publicerades

2020-05-12

Anslaget tas ner

2020-06-04

Förvaringsplats för protokollet

 Kommunkontoret, Svenstavik


Ingegerd Backlund
Kommunsekreterare
Tel: 0687-162 39

Uppdaterad: 2020-05-13 08.32