Dela

Kontakta oss

Sammanträdesprotokoll från utbildningsnämnden 2020-02-05

Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 5 februari 2020 är nu justerat och finns att hämta som PDF-dokument. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Ansl‌ag / Bevis

Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-05

Anslaget publicerades

2020-02-11

Anslaget tas ner

2020-03-06

Förvaringsplats för protokollet

 Kommunkontoret, Svenstavik


Ingegerd Backlund
Kommunsekreterare
Tel: 0687-162 39

Uppdaterad: 2020-02-11 10.42