Dela

Kontakta oss

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2020-02-04, §§ 3-20

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 4 februari 2020 är nu justerat och finns att hämta som PDF-dokument. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Ansl‌ag / Bevis

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-02-04

Anslaget publicerades

2020-02-11

Anslaget tas ner

2020-03-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Svenstavik

Ingegerd Backlund
Kommunsekreterare
Tel: 0687-162 39

Uppdaterad: 2020-02-11 10.38