Dela

Kontakta oss

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2019-06-18

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 2019-06-18 är nu justerat och finns att hämta som PDF dokument. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Ansl‌ag / Bevis

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-06-18

Anslaget publicerades

2019-06-19

Anslaget tas ner

2019-07-11

Förvaringsplats för protokollet

 Kommunhuset, Svenstavik

 

Anton Johansson
Kommunsekreterare
Tel: 0687-162 01

Uppdaterad: 2019-06-19 16.29