Dela

Kontakta oss

Sammanträdesprotokoll från Gemensam nämnd drift och service 2020-02-14

Protokoll från Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioners sammanträde den 14 februari 2020 är nu justerat och finns att hämta som PDF dokument. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Ansl‌ag / Bevis

Organ

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner

Sammanträdesdatum

2020-02-14

Anslaget publicerades

2020-02-27

Anslaget tas ner

2020-03-19

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, Östersund


Ulla Thomasson
Nämndsekreterare
Tel: 0687-161 10

Uppdaterad: 2020-02-28 06.58