Dela

Kontakta oss

Sammanträdesprotokoll från Gemensam nämnd drift och service 2019-06-03

Protokoll från Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioners sammanträde den 2019-06-03 är nu justerat och finns att hämta som PDF dokument. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Ansl‌ag / Bevis

Organ

Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner

Sammanträdesdatum

2019-06-03

Anslaget publicerades

2019-06-12

Anslaget tas ner

2019-07-04

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, Östersund

 

Anton Johansson
Kommunsekreterare
Tel: 0687-162 01

Uppdaterad: 2019-06-12 10.52