Dela

Kontakta oss

Sammanträdesprotokoll från Gemensamma nämnden för upphandling 2020-02-10

Protokoll från Gemensamma nämnden för upphandling, den 10 februari 2020 är nu justerat och finns att hämta som PDF dokument. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Ansl‌ag / Bevis

Organ

Gemensamma nämnden för upphandling

Sammanträdesdatum

2020-02-10

Anslaget publicerades

2020-02-26

Anslaget tas ner

2020-03-18

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, samordningskansliet, Östersund


Ulla Thomasson
Nämndsekreterare
Tel: 0687-161 10

Uppdaterad: 2020-02-28 06.54