Dela

Kontakta oss

Sammanträdesprotokoll från extra vård- och socialnämnd den 1 juli 2020

Protokoll från vård- och socialnämndens sammanträde den 1 juli 2020 är nu justerat och finns att hämta som PDF dokument. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Ansl‌ag / Bevis

Organ

Vård- och socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-07-01

Anslaget publicerades

2020-07-02

Anslaget tas ner

2020-07-24

Förvaringsplats för protokollet

 Kommunkontoret, Svenstavik


Elin Ryd
Nämndsekreterare
Tel: 0687-162 81

Uppdaterad: 2020-07-02 11.11