Dela

Kontakta oss

Sammanträdesprotokoll från arbetsutskottet 2019-03-12

Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 12 mars 2019 är nu justerat och finns att hämta som PDF dokument. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Ansl‌ag / Bevis

Organ

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-03-12

Anslaget publicerades

2019-03-12

Anslaget tas ner

2019-04-03

Förvaringsplats för protokollet

 Kommunhuset, Svenstavik

 

Anton Johansson
Kommunsekreterare
Tel: 0687-162 01

Ulla Thomasson
Nämndadministratör
Tel: 0687-161 10

         

Markus Larsson
Nämndsekreterare
Miljö- och byggnadsnämnden
Tel: 0687-163 51

Marit Råbock
Nämndsekreterare
Verksamhetsnämnden
Tel: 0687-162 32

Uppdaterad: 2019-03-12 14.13