Dela

Kontakta oss

Resursen - Bergs kommuns bemanningsenhet

Resursen är en central funktion för planering och rekrytering av vikarier när vikariebehov uppstår i Bergs kommuns verksamheter. Enheten har även i uppdrag att vara ett administrativt stöd till cheferna i kommunen.

Resursens uppgift är att samordna och effektivisera vikarieplaneringen och så långt det är möjligt säkerställa kompetens och kontinuitet vid frånvaro i verksamheterna. Organisatoriskt är vi en enhet under HR-avdelningen.

I korthet

Genom Resursen kan du som vikarie bli bokad som timanställd på korttidsvikariat hos kommunens förskolor, äldreboenden, LSS-verksamheter, lokalvård, kök och HVB-hem. Ett korttidsvikariat betyder att du blir bokad dag för dag och på timbasis, en intermittent anställning.

Vi erbjuder inga fasta tjänster, men ansvarar för alla vikariat som är upp till 30 dagar.

Våra områden

Att vara timvikarie innebär att du kan bli bokad på arbetspass på flera arbetsplatser och att du får jobba i olika arbetslag. För att klara detta måste du vara flexibel och ha lätt för att samarbeta.

Du måste vara beredd att kunna arbeta på många olika arbetsplatser (som du kommer att få introduktion på), vilket kan innebära att arbeta i olika byar som ligger på landsbygden i Bergs kommun.

Vårt önskemål är att du ska kunna arbeta minst 2-3 dagar i veckan. Vi tar dock hänsyn till om du är exempelvis student och under vissa perioder behöver en mer flexibel arbetstid.

Du kan söka arbete inom dessa områden:

  • Förskolor och fritidshem
  • Integration
  • Kök
  • Lokalvård
  • LSS (gruppboenden, både för barn och vuxna, och i personlig assistans grupp).
  • Vård och omsorg

Är du intresserad av att arbeta som timvikarie i Resursen så skickar du in ansökan via någon av nedanstående annonser.

Vi tar bara emot besök som är bokade i förväg!

Uppdaterad: 2018-06-29 11.23