Dela

Kontakta oss

Nu kan du söka stöd för utemiljöer från Boverket

Nu är det inne att vara ute!
Sök ekonomiskt stöd hos Boverket för att rusta upp utemiljön.
Behöver utemiljön i området där er förening verkar rustas upp? Har ni bra idéer för att få området att bli mer attraktivt eller för att öka tryggheten? Då finns det ett stöd att söka för upprustning av utemiljön i socioekonomiskt utsatta områden.

Det kan sökas av boende, föreningar, organisationer, myndigheter eller företag som har fastighetsägarens tillåtelse. Även fastighetsägare och tomträttshavare kan söka stödet. Ansök senast den 16 april eller den 31 juli 2018.

Vilka åtgärder kan ni söka stöd för?

Stöd kan sökas för exempelvis byggnadsanknuten konst, mötesplatser för olika kultur- och fritidsintressen, lekplatser, ytor för spontanidrott, cykelbanor samt parkanläggningar. Det kan röra sig om både en ny anläggning eller för renovering av en befintlig anläggning.

  • Åtgärden ska vara varaktig, det vill säga stöd kan inte ges för exempelvis en tillfällig scen eller för att genomföra ett event.
  • Anläggningen ska vara öppen och tillgänglig för enskilda utan kostnad. Det innebär att låsta utrymmen som exempelvis cykelskjul, förråd eller soprum inte uppfyller syftet med stödet.
  • Åtgärden ska bidra till aktivitet och social gemenskap och till attraktiva, funktionella, jämställda och trygga miljöer.

Vilka kan söka stödet?

Föreningar, privatpersoner, organisationer, myndigheter eller företag som har fastighetsägarens tillstånd. Även fastighetsägare och tomträttshavare kan söka stödet.
Socioekonomiskt utsatt område?
Innan ni börjar arbeta med att skicka in en ansökan bör ni kontrollera att fastigheten där ni vill göra åtgärden ligger i ett socioekonomiskt utsatt område.

Här hittar du ansökningsblanketten http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-till-utemiljoer/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2018-03-27 15.49