Dela

Kontakta oss

Jobba i föreningslivet

Har du behov av en extra resurs men en ekonomi som inte tillåter anställning, då kan en extratjänst vara något för dig!

Jobbar du inom offentlig verksamhet eller en ideell förening?
Har du utrymme för att anställa en person som är ny i Sverige eller som har varit arbetslös en längre tid?
Arbetsförmedlingen kan erbjuda dig ekonomiskt stöd för anställning av nyanlända eller personer som sedan länge har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin.

Extratjänster finns inom flera olika områden men bland annat hos ideella idrottsföreningar med olika verksamheter. Det kan också finnas hos kulturell verksamhet där aktiviteterna ska vara tillgängliga för allmänheten kostnadsfritt alternativt till låg avgift. Eller hos ideella föreningar med social hjälpverksamhet eller verksamhet avseende omsorg av barn och unga.

En extratjänst kan vara både en tillsvidareanställning och en tidsbegränsad anställning. Det kan också vara en anställning på heltid eller deltid.

Det är Arbetsförmedlingen som tillsammans med individen och dig bedömer om en arbetsplats är lämplig och vilka arbetsuppgifter som är bra. Arbetsförmedlingen gör en överenskommelse tillsammans med individen och dig som arbetsgivare och samråder med facket. I överenskommelsen står det vilka arbetsuppgifter individen ska ha och vilket behov som finns av stöd och handledning. Anställningen kan påbörjas när arbetsförmedlingen har fattat alla beslut, men inte förr. Arbetsgivaren ansvarar för att individen kommer igång med sitt nya arbete och att individen får den handledning som behövs.

Hur mycket får jag i ersättning?

Stödet lämnas med 100 procent av lönekostnaden, det vill säga bruttolön, sjuklön, semesterlön och lagstadgade arbetsgivaravgifter. Endast den del av bruttolönen som vid heltidsarbete uppgår till 20 000 kronor per månad och de avgifter som ska betalas på denna del, ligger till grund för det ekonomiska stödet. Vid deltidsanställning minskar ersättningen i förhållande till arbetstiden.

Du kan bara få ersättning för de dagar som ingår i den normala veckoarbetstiden och som du betalar lön eller sjuklön för. Om den anställde är ledig utan lön får du ingen ersättning. Ersättningen betalas ut under den överenskomna stödperioden, det vill säga från beslutets startdatum till slutdatum.

Kommunala och statliga arbetsgivare har, utöver de lagstadgade arbetsgivaravgifterna, också förhandlade arbetsgivaravgifter. Den totala lönekostnaden är därför högre för offentliga arbetsgivare. Dessa avgifter ingår inte i den del av lönekostnaden som ersättningen från Arbetsförmedlingen baseras på.

Ersättning för handledning

Du kan få ekonomiskt stöd för handledning eller andra kompetenshöjande insatser som syftar till att stärka den anställdes förmåga att utföra sina arbetsuppgifter. Stödet får du i form av ett handledarbidrag med 3250 kronor per kalendermånad under de första tre månaderna av anställningen. Därefter 2500 kronor per kalendermånad. Det är Arbetsförmedlingen som gör en bedömning om ekonomiskt stöd för handledning eller andra insatser ska beviljas.

Vad är viktigt att tänka på?

Arbetsförmedlingen måste ha fattat beslut om ersättningen innan anställningen kan starta. Om anställningen börjar innan Arbetsförmedlingen fattat beslut kan du inte få någon ersättning. Räkna alltid med en viss handläggningstid innan beslut om stödet kan fattas eftersom Arbetsförmedlingen är skyldig att göra vissa kontroller.

Uppdaterad: 2018-07-05 15.04