Dela

Kontakta oss

Bidrag till för skötsel fritidsanläggningar

Bidraget ges till avtalsbundna föreningar, organisationer som svarar för skötsel av motionsspår, isbanor, naturbad eller andra förekommande kommunala fritidsanläggningar i Bergs kommun som inte får något annat stöd som ex. elkostnader på anläggningen betalda.

Bidragsformen gäller endast löpande underhåll av kommunala fritidsanläggningar således icke för investeringar. Större åtgärder skall sökas som planerade investeringar till Priolistan.

Bidrag

12 000 kr/år kommunala motionsspår
3 000 kr/år för kommunala badplatser

Villkor

  1. Ett skriftligt avtal, skötsel- och underhållsplan skall vara upprättad.
  2. En fysisk ansvarsman för skötseln skall utses.

Ansökan

Föreningen behöver inte ansöka om om stödet. Kommunen kommer i december för innevarande verksamhetsår om avtal är skrivet.

Uppdaterad: 2019-02-04 13.33