Dela

Kontakta oss

RFs LOK-stöd

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och är avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 7-25 år i föreningarna. Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsstyrelsen har beslutat om nya LOK-stödsföreskrifter att gälla för aktiviteter bedrivna från och med 1 januari 2014. Precis som tidigare ska ansökan göras via föreningens sida på IdrottOnline. I de nya LOK- stödsföreskrifterna används uttrycket "idrottens verksamhetsredovisningssystem".

Med detta menas det system som idrotten (RF) använder i sin verksamhet, bl.a. för hantering och handläggning av LOK-stödsansökningar. Det enda sätt för att i dag kommunicera med idrottens verksamhetsredovisningssystem är via IdrottOnline Klubb. För enkelhetens skull skriver vi därför i informationen på dessa sidor IdrottOnline.

Nedan följer en sammanställning över förändringarna i de nya LOK-stödsföreskrifterna.

OBS Bergs kommun kommer att följa RFs nya regler för utbetalning av kommunalt aktivitetsstöd fr.o.m höstens ( 2014) ansökningar.

Nytt från 1 jan 2014 som skall redovisas den 25 augusti 2014

  • Stödberättigade deltagare 7-25 år
  • Ledarstöd ersätter tidigare sammankomstbidrag. Om man har två eller flera ledare och närvaroregistrerar i IdrottOnline finns möjlighet till ett högre ledarstöd
  • Sista ansökningsdag 25 februari och 25 augusti
  • Ansökan minst 70% SF-idrott och kringliggande verksamhet max 30%
  • Ansökan minst 75% SF-idrott och kringliggande verksamhet max 25%
  • För sent inkommen ansökan ger ej rätt till bidrag. Föreningarna kan ej komplettera ansökan efter sista ansökningsdagen
  • Personnummer krävs för deltagare och ledare.
  • LOK-stödsnämnden utses av RS och LOK-stödsnämnden ska ha minst 1 ledamot som avlagt juristexamen.

    Blanketter och närvarokort.länk till annan webbplats

Uppdaterad: 2015-05-27 10.26