Dela

Kontakta oss

6. Kommunalt aktivitetsstöd

Bidraget avser att stödja föreningens aktiva och fysiska verksamhet bland medlemmar 0-25 år (kommunalt antagen åldersgräns). Bidraget söks 2 ggr/år

Bidrag

x kr/ godkänd sammankomst samt x antal kr/ deltagare ( beloppens storlek är beroende av antalet sökande ).

Villkor

  1. Reglerna för sammankomst är lika med kraven för att få statligt bidrag enl. Riksidrottsförbundets normer.
  2. RF anslutna idrottsföreningar skall alltid skicka med kopia på sin aktivitetsregistrering i IdrottOnLine
  3. Övriga föreningar som inte är anslutna använder aktivitetsstöds blanketten

Ansökan

RF anslutna föreningar skall registrera sina aktiviteter hos RF. Den regitreringen tar man en kopia på och skickar in till kommunen som aktivitetsunderlag. Inga närvarokort behövs men skall arkiveras och uppvisas på anmodan.

Ansökan sker på fastställd och komplett i fylld ansökningsblankett två (2) gånger/ år till Bergs kommun tillhanda senast 31 aug. för perioden 1jan.- 30 juni  och till Bergs kommun tillhanda senast sista dagen i februari månad för perioden 1 juli – 31 dec.Excel

Uppdaterad: 2018-04-19 14.57