Dela

Kontakta oss

9. Verksamhetsbidrag för samlingslokaler

Bidraget som avser vänder sig till ideell förening och ägare av allmänna samlingslokaler per definition i Bergs kommun

Bidrag

150 kr/ aktivitet och 0-25år /eller 300 kr/aktivitet för.

Bidrag utgår för

  • Aktiviteter där föreningen är arrangör eller i samverkansformer, aktiviteter där föreningen tar inträde, andra föreningars föreningsmöten.
  • Träningstillfälle räknas som aktivitet
  • Till aktiviteter där lokalägaren upplåter lokalen gratis till andra föreningars inträdes belagda och utannonserade aktiviteter.

Bidrag utgår inte till

  • Föreningens interna möten, privata sammankomster eller där föreningen tar ut hyra för lokalen.

Villkor

  • Föreningen skall uppfylla de i normerna fastställda grundläggande regler.
  • Lokalen uppfyller säkerhetsföreskrifter, försäkrad och vara brandsäkerhets besiktigad.
  • Lokalen skall vara tillgänglighetsanpassad
  • Lokalen och aktiviteterna skall vara tillgänglig för allmänheten
  • Aktiviteten måste vara organiserad 60 min och ha en ansvarig ledare på plats samt aktivera minst fem (5) personer och dokumenterad på fastställd blankett.

Ansökan

Ansökan sker på fastställd och komplett i fylld ansökningsblankett två (2) gånger/ år. Bergs kommun tillhanda senast 31 aug för perioden 1 jan-30 juni och för perioden 1juli-31dec senast sista februari månadPDF

Uppdaterad: 2018-01-12 13.12