Dela

Kontakta oss

8. Schablonbidrag för pensionärsföreningar

Detta bidrag är till för att stödja pensionärsföreningarna i Bergs kommun i sina verksamheter.

Bidrag

2000 kr/ förening och år samt 35 kr/ medlem.

Villkor

  1. Föreningen uppfyller Grundläggande regler
  2. Redovisning av medlemsantalet 31 december föregående år i ansökan.

Ansökan

Ansökan inges på fastställd och komplett ifylld ansökningsblankett  tillsammans med egen bilaga om medlemsredovisning till Bergs kommun tillhanda senast sista dagen i februari PDF

Uppdaterad: 2018-04-19 15.03