Dela

Kontakta oss

5. Lokalbidrag

Bidraget skall delvis täcka kostnaden för skälig hyra av lokal eller anläggning. Bidraget avser hyreskostnader för stadigvarande verksamhet för de föreningar som saknar egen lokal eller bedriver hälsobefrämjande aktiviteter. Bidraget kan kombineras med kommunalt aktivitetsstöd.

Bidrag

Upptill 60% av skälig hyra, dock högst 8 000 kr/år och förening.

Villkor

  1. Föreningsägda lokaler i kommunen skall i första hand kontaktas och användas.
  2. Verifikationer på erlagd skälig hyreskostnad skall biläggas ansökan.

Bidrag utgår till föreningar

  • Som har behov av kontorslokal tillfälligtvis
  • Som behöver lokal för möten, träning och verksamhet.
  • Sådan verksamhet som inte kan bedrivas inom kommunens gräns p.g.a. avsaknad av specifik lokal
  • Med verksamheter som är av yttersta betydelse för hälsan, aktiviteter i bad och gymnastikhallar
  • Som behöver lämplig permanent lokal p.g.a otymplig utrustning som ex.vis vävstolar.

Bidrag utgår inte till

Föreningar som väljer egna eller kommunala lokaler

Ansökan

Ansökan inges kvartalsvis på fastställd och komplett ifylld ansökningsblankett till Bergs kommun senast tre (3) månader efter erlagd hyra.PDF

Uppdaterad: 2018-04-19 14.57