Dela

Kontakta oss

3.Föreningssocialt bidrag

Bidraget ges till föreningar som gör särskilda insatser, aktiviteter eller annat som bedöms viktiga ur social och geografisk synpunkt. Bidraget kan inte kombineras med annat kommunalt bidrag som ex. lokalt aktivitetsstöd

Bidrag

  1. Grundbidrag utgår om 1000kr/ insats
  2. Bidrag om x kr/deltagare och dag om insatsen/lägret pågår minst 3 timmar/dag * x kr/deltagare = antalet kr som Lokala aktivitetsstödet utbetalar samma år

Villkor

  • Insatsen skall vara förlagd inom Bergs kommun
  • En lista på deltagare och rapport biläggs ansökan.

Undantag

Insatsen kan vara förlagd utanför kommungränsen om det är ett läger eller sådan aktivitet som bedöms socialt viktig för barn- och ungdomar utöver det vanliga.

Ansökan

Ansökan inges på fastställd ansökningsblankett till Bergs kommun senast tre (3) månader efter insatsens genomförandePDF

Uppdaterad: 2017-01-02 08.43