Dela

Kontakta oss

11. Aktivitetsbidrag för pensionärer, funktionsnedsatta och nyanlända

Detta bidrag är till för alla typer av föreningar som anordnar fysisk aktivitet för pensionärer, funktionshindrade och utlandsfödda. Bidraget avser att stödja föreningens aktiva och fysiska verksamhet bland medlemmar. Bidraget söks 2 ggr/år

Definitionen utlandsfödda är personer som inom en inte alltför lång tid tillbaka kommit till kommunen. Med fysisk aktivitet menas att man skall röra på sig och befrämja motion, hälsa och välbefinnande.

Exempel på aktiviteter Idrott, dans, promenader, vandringar etc, m.a.o aktiviteter som man gör både inomhus och utomhus i organiserad form med ledare.

Bidrag

  • x kr/ godkänd sammankomst samt x antal kr/ deltagare/dag (beloppens storlek är beroende av antalet sökande ).

Bidrag utgår inte

  • Om föreningen fått Kommunalt aktivitetsstöd eller Föreningssocialt för aktiviteten

Villkor

  1. Reglerna för sammankomst är organiserad form 3 personer och ledare minst 1 timme sammanhängande aktivitet
  2. RF anslutna idrottsföreningar skall skicka med kopia på sin registrering i IdrottOnLine gällande 0-25 år.
  3. Deltagarförteckning enl. blankett skall medföljas ansökan.

Ansökan

Ansökan sker på fastställd och komplett i fylld ansökningsblankett två (2) gånger/ år till Bergs kommun tillhanda senast 31 aug. för perioden 1 jan.- 30 juni och till Bergs kommunen tillhanda senast sista dagen i februari månad för perioden 1 juli – 31 dec.

Ansök om kommunalt aktivitetsstödExcel

Uppdaterad: 2018-04-19 15.04