Dela

Kontakta oss

Kommunala föreningsbidrag och stöd

Budget för fritid-och föreningsverksamhet 2019 är fastställd till totalt 5,6 miljoner.
2,4 miljoner till föreningsbidrag, 1,2 miljoner till drift och underhåll av kommunens fritidsanläggningar samt 2 miljoner till investeringar i föreningsägda idrotts- och bygdegårdsanläggningar.

I Bergs kommun finns kommunala bidrag att söka för ideella föreningar med verksamhet och säte i Bergs kommun. Inga bidrag utgår till väglyseföreningar i kommunen.
Anslagsramarna fastställs årligen av kommunfullmäktige vid varje års budgetbeslut och administreras av Tillväxtavdelningens fritidskontor.

Nya inlämningstider, regler och bidragsformer gäller fr.o.m 2018.
För att sökande skall vara berättigande till kommunalt bidrag ur nedanstående bidragsformer måste sökande uppfylla ”Grundläggande regler”. Ansökningsblanketter finns på www.berg.selänk till annan webbplats. Dessa bidragsnormer är antagna och beslutade av Bergs kommunfullmäktige.

Verksamhetsstöden är uppdelade på ett stort antal bidragsformer som bygger på olika kriterier för att föreningen skall få stöd. De grundläggande huvudreglerna måste uppfyllas, sedan finns det flera kriterier från fall till fall som måste uppfyllas. 

Viktigaste nyheterna för i år 2019

 • Alla föreningar som ansöker om bidrag/stöd skall inneha en värdegrundspolicy. Detta gäller INTE föreningar inom religiösa trossamfund/stiftelser/rörelser, politiska organisationer, samfällighets- och ekonomiska föreningar
 • Budget 2019 för bidrag till fritid-och föreningslivet innebär att
  lokalt lönebidrag minskas från 24 000 kr/år till 12 000 kr/år och övriga bidrag minskas generellt med 10%
 • Organisationer inom religösa trossamfund/stiftelser/rörelser, politiska organisationer, samfällighet- och ekonomiska föreningar är inte bidragsberättigade.

Vi rekommenderar att du laddar hem dokumentet som är antagen av Bergs kommunfullmäktige 2017-11 -30 DNR 2017/318 här >>Bidragsnormer för ideella föreningar i Bergs kommun 2018-2022.PDF

Kommunala bidrag till ideella föreningar i Bergs kommun

Bergs kommun prioriterar barn- och ungdomsverksamhet (0-25 år). I de bidragsformer som presenteras finns individuella bidragskriterier utöver de grundläggande regler som måste uppnås för att kunna erhålla respektive bidrag.
Föreningar i Bergs kommun får hyra kommunens lokaler till subventionerad hyra vilket räknas som ett stöd.

 • Föreningar som söker kommunalt bidrag eller får annat kommunalt stöd skall uppfylla Grundläggande regler.
 • Anslagsramarna fastställs av kommunfullmäktige vid varje års budgetbeslut.
 • Bidragen skall vara en hjälp till självhjälp, alltså inget man kan räkna med år från år.
 • Alla bidrag prövas från fall till fall och kan reduceras eller avslås i brist av medel.
 • Bidrag lämnas inte för kostnader och poster som täcks av andra kommunala bidrag.
 • Oriktiga uppgifter eller oegentligheter medför återbetalningsskyldighet.
 • Ansökan skall inlämnas fullständig ifylld på fastställd blankett före senast fastställd datum (poststämpel gäller)
 • Sökande/undertecknad är personligen ansvarig för ansökans innehåll.
 • För aktiviteter, arrangemang och möten skall föreningsägda anläggningar användas i första hand.
 • Komplettering-, uppmaning- eller påminnelsetid inom 14 dagar från utskick, därefter avslås ansökan.
 • Normer och kriterier kommer att gälla fullt ut fr.o.m. 2018 års ansökningar.

Bergs kommun förbehåller sig rätten att

 • behovspröva, reducera eller avslå ansökan.
 • få full insynsrätt i den sökandes verksamhet.
 • kontrollera och följa upp sökandens verksamhet och investeringar.
 • återkalla beviljat bidrag och verkställa återbetalningsskyldigheten p.g.a oriktiga uppgifter och oegentligheter.

De ansökningarna som inte uppfyller grundläggande regler, kriterier, försent inkomna eller är ofullständiga behandlas inte.

Blanketter för att ansöka om bidrag

Huvudblanketten Ansökan om bidrag (1) skall ALLTID åtföljas vid varje bidragsansökan oavsett hur många ansökningar som inges under året.
Alla bidrag hittar du här bredvid till vänster och blanketterna i blankettarkivet.

Uppdaterad: 2019-02-19 10.08