Dela

Kontakta oss

Vad är värdegrundspolicy

Bergs kommunfullmäktige har beslutat att samtliga föreningar som söker bidrag och stöd hos kommunen skall ha en antagen värdegrundspolicy.

Föreningen skall ha en beslutad, dokumenterad och gällande värdegrundspolicy för föreningen med en tillhörande aktuell handlingsplan för sitt arbete/verksamhet. Handlingsplanen skall alltid finnas med på föreningens dagordning för årsmötet för antagande och uppdateras årligen. Handlingsplanen skall även innehålla en konsekvenshandling (vad händer om man bryter mot policyn).

Här kan du ladda hem en förenklad VärdegrundspolicyPDF

Observera - Föreningarna skall under 2018 arbeta fram en antagen värdegrundspolicy inför 2019 års ansökningar. Värdegrundspolicyn gäller INTE för föreningar inom religiösa trossamfund/stiftelser/rörelser, politiska organisationer, samfällighets- och ekonomiska föreningar

Vi rekommenderar att du laddar hem dokumentet som är antagen av Bergs kommunfullmäktige 2017-11 -30 DNR 2017/318 här
Bidragsnormer för ideella föreningar i Bergs kommun 2018-2022.PDF

Värdegrund är ett förhållningssätt

 • Frågeställningar
  • Vad är sunt förnuft i en förening? Hur ska vi agera mot våra medmänniskor i denna föreningen? Kan jag skriva vad jag vill på föreningens Facebook sida? Är alla välkomna i denna föreningen? Hur gör jag om jag upplever att vi inte lever upp till vår värdegrund?
 • Värdegrunden är
  • En sammanställning av medlemmarnas tankar åsikter, preferenser och värderingar.
 • Värdegrunden ska
  • Skapa vägledning och låt den ligga till grund för beslut och handlingar i styrelserummet och i föreningen.
 • Värdegrunden måste
  • Märkas i föreningen genom dess agerande, handlingar och åtgärder. Man måste kontinuerligt informera och utbilda alla inom föreningen. Man måste även hålla den aktuell.
 • Vad händer om man inte följer värdegrunden?
  • Om inte värdegrunden följs krävs åtgärder. Därför bör även en konsekvensplan i föreningen utformas. Är det styrelsen som ska agera för att stänga ute någon från föreningen om hen har agerat orätt? Tänk om det är ordföranden.

Exempel på värdegrund

 • Förening X står för ett Gemenskap, glädje, respekt, mångfald och ärlighet.
 • Förening Y ”vi fokuserar mer på utveckling och prestation än resultat. Hos oss duger man alltid som man är. Vi uppmuntrar allsidighet och att hålla på med flera idrotter. Vi ser, bekräftar och stöttar alla aktiva”
 • Svensk Idrotts gemensamma värdegrund. Idrottsrörelsen har satt upp fyra saker som är extra värdefulla i vår verksamhet:
  Glädje och gemenskap/Demokrati och delaktighet/Allas rätt att vara med/Rent spel

Du som är med i idrotten, som aktiv, tränare, funktionär eller styrelseledamot har en viktig roll i att vara med i den ständiga utvecklingsprocessen som gör det möjligt för oss att gemensamt göra svensk idrott till världens bästa.

Hur gör jag

Frågor att ställa i föreningen i processen med värdegrund

 1. Samla föreningen eller en grupp som representerar föreningens vidd och bredd.
 2. Be alla skriva ner vilka värderingar som de tycker föreningen har eller bör ha
 3. Sammanställ dessa och förankra med gruppen igen. Uppfyller den ovanstående?
 4. Diskutera i små grupper vad som händer om man inte följer dessa

 

Uppdaterad: 2019-01-18 10.13