Dela

Kontakta oss

Hembygds- och bygdegårdsföreningar

I Bergs kommun finns det nästan en samlingslokal i varje by (125 byar).
Alla dessa lokaler är inte att betrakta som bygdegård per definition.
En bygdegård är en allmän samlingslokal, en lokal som är synnerligen viktig för bygden och behövs för föreningsliv, ungdomsverksamhet, kulturell eller annan liknande verksamhet som är öppen för allmänheten eller är en bygde/hembygdsgård

Bergs Hembygdsförening bildades den 6 februari 1921 och är verksam inom Bergs socken i Jämtland.
Iden till att bilda en hembygdsföreningen hade väckts redan 1908 av Bergs Kretsloge, som 1909 bildade en hembygdskommité. Den arrangerade varje år ett sommarting och till sommartinget 1912 så gav man ut den första numret av tidningen ”Bergvind”. Bergvind utkom sedan som sockenkrönika.

I Bergvind 1938 finns en artikel Bergs Hembygdsförening från dess upprinnelse till 1938länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver alla turerna kring bildandet av föreningen och uppförandet av hembygdsgården ”Bergheim” från 1908 fram till 1938.

Källa www.hembygd.se/berg

Här kan du läsa mer om hembygdsföreningar i Berglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2018-06-15 11.35