Dela

Kontakta oss

Gatu- och väglyseföreningar

Bergs kommun äger inga väglysen. Alla väglysen drivs och underhålls av ett 60-tal väglyseföreningar runt om i kommunen. 

Intäkterna - i form av medlemsavgifter som alla boende utefter föreningens väglysesträcka betalar - är den enda intäkt som väglyseföreningen har och är därför oerhörd viktig för att kunna upprätthålla en säker och trevlig vägsträcka för trafikanterna. Därför måste alla solidariskt bidra till att täcka de kostnader som uppstår. Bergs kommun ger inga bidrag till några väglyseföreningar.

Hur mycket kan man sänka energiförbrukningen utan att trafiksäkerheten försämras?

Det går ofta bra att halvera energiförbrukningen genom att byta ut gamla armaturer med 125 Watts kvicksilverlampor, som inte har underhållits ordentligt, mot armaturer som har modern optik och använda ljuskällor för 50 watts högtrycksnatrium eller 70 watts metallhalogen. Men en del kommuner går ett steg längre och väljer 35 watts lampor. Det är en farlig lösning som hotar trafiksäkerheten (Fakta: Ny teknik)

Sök registrerade väglyseföreningar i kommunens föreningsregister eller kontakter för gatu- och väglyseföreningar i Bergs kommunPDF
Om du vill effektivisera din anläggning kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare 0687-161 00 vxl eller Anders Olof Öhlén 0687-161 00 vx mobil  072-524 09 40

Uppdaterad: 2016-01-18 15.39