Dela

Kontakta oss

Fritid- och föreningsservice

Kontoret för fritid- och föreningsservice arbetar för ett aktivt fritidsliv med stöd av folkhälsoplanen för Bergs kommun. Dess huvudsakliga verksamhet är att stödja, utveckla och ge god service till ideella föreningar och ungdomsverksamheter samt att arbeta för olika samverkansformer i Bergs kommun.

För att fånga upp ungdomar initieras nya verksamheter av oss. Vi försöker att aktivt arbeta för att stödja ungdomars möjligheter och rätt till inflytande i kommunala och föreningars verksamheter. Kontoret drivs i nära samarbete med andra kommunala nämnder/styrelser, organisationer och myndigheter.

Fritid-och föreningsservice kontor svarar för

 • Fritid-och friluftsliv, förenings- och ungdomsfrågor
 • Att stödja, utveckla och främja fritid och föreningarnas verksamheter.
 • Ungdomsverksamhet och fritidsgårdar samt samverkan med skolan.
 • Drift- och utveckling av kommunala motionsanläggningar.
 • Bidrag och stöd till föreningar och organisationer.
 • Fiskefrågor, utveckling och projekt
 • Bygdemedel (Allmänna fonden)
 • Rådgivning i olika frågor som rör ungdomar, fritidsaktiviteter och föreningar.
 • Projektansökningar och uppföljningar.
 • Utredningar som avser ungdomar och fritid.
 • Informera, stödja samt samverka i olika arrangemang.
 • Bergs föreningsregister.
 • Redaktörer i webb och sociala medier för fritid, friluftsliv och ungdomar
 • Projekt och genomförande i samverkan med föreningar, ungdomsråd m fl.

Kontakt Bergs kommun Fritid- och föreningsservice Gamla Tingshuset 840 40 SVENSTAVIK fax 0687 16410

Fritid- och föreningsfrågor Conny Elf Fritid- och föreningsutvecklare 0687 164 05 conny.elf@berg.se

Ungdomsfrågor Maria Wikén Ungdomssamordnare 0687-161 49 maria.wiken@berg.se

Uppdaterad: 2018-01-12 11.38