Dela

Kontakta oss

Fritid, föreningar, bidrag och anläggningar

Fritid- och föreningslivet är viktig för Bergs kommun som satsar mycket i ideella föreningarna. I kommunen finns det anläggningar vars huvudmän årligen arrangerar stora nationella och internationella mästerskap och genom kulturföreningarna arrangeras årligen marknader, akademier och galor av olika slag i samarbete med olika studieförbund.

Föreningslivet och friluftslivet bidrar till god folkhälsa. Föreningarna i Berg står för merparten av det aktiva fritidsutbudet. Bergs kommun är rik på naturligt friluftsliv med fiske i sjö, tjärnar och i strömmande vattendrag.

Jakt i storskog, vildmark och i fjällvärlden. Båtliv, vandring i skog, mark och fjäll, skidor såväl på längden som utför, häst och djurliv är tradition i Berg. Leder som tar dig från skogslandet till fjällens vildmark såväl sommar som vinter. Vattnet i naturens åar, bäckar, sjöar och tjärnar går att dricka direkt ur källan.

Bergs kommun prioriterar barn- och ungdomsverk-samhet 

Tillväxtavdelningen är den avdelning som svarar för fritidskontoret i Berg. Den huvudsakliga uppgiften är att stödja, utveckla och ge god service till ideella föreningar och ungdomsverksamheter samt arbeta för olika samverkansformer i Bergs kommun.

För att fånga upp ungdomar initieras nya verksamheter av oss. Vi försöker att aktivt arbeta för och stödja ungdomars möjligheter och rätt till inflytande i kommunala och föreningars verksamheter..

Läs mer om ungdomar och deras aktiviteter här

Vi har i nära samarbete med andra kommunala nämder/styrelser, organisationer och myndigheter.

Vi svarar för:

 • Fritidsliv, förenings- ungdoms- och fiskefrågor
 • Att stödja, utveckla och främja föreningarnas verksamheter för en aktiv fritid.
 • Ungdomsverksamhet och fritidsgårdar samt samverkan med skolan.
 • Drift av kommunala motions- idrotts och badanläggningar.
 • Bidragsutbetalningar till föreningar och organisationer.
 • Evenemangskalender.
 • Rådgivning i olika frågor som rör ungdomar, fritidsaktiviteter och föreningar.
 • Projektansökningar och uppföljningar.
 • Utredningar avseendes ungdomar och fritid.
 • Informera, stödja samt samverka i olika arrangemang.
 • Bergs föreningsregister.
 • Projekt och genomförande i samverkan med föreningar, ungdomsråd m fl.

Uppdaterad: 2019-05-23 10.09