Dela

Kontakta oss

Salså byaråd

Ideell förening

Salså byaråd är en ideell förening vars syfte och målsättning är att:
a) med gemensamma krafter värna om byns miljö och fortlevnad.
b) verka för skötsel och underhåll av byns gemensamma ägodelar och förvalta Byarådets kassa.
c) genom förvaltning av Salsåns minnesfond verka för bevarande av byns historia och för kultur- och trivselfrämjande åtgärder.
d) påverka myndigheter för att optimera samhällsservicen i byn

Uppdaterad: 2017-01-26 14.37

Kontaktpersoner