Dela

Kontakta oss

Al Nur Kulturcenter i Bergs kommun

Kultur

Föreningen ska arbeta med att stärka den svenskmuslimska identiteten genom kulturinsatser, utbildningar och kampanjer, ge en balanserad bild av islam till muslimer och andra samt vara en ledande aktör i arbetet mot islamofobi.
Föreningen ska, bland annat genom samarbete med andra föreningar i kommunen, skapa större förståelse, respekt och tolerans människor emellan genom kultur- och kunskapsinsatser.
Föreningen ska hyra eller köpa en lokal där den muslimska tidebönen kan förrättas, där det går att anordna symposier, ge muslimsk service som rådgivning, undervisning, giftermål, plats för de muslimska högtiderna mm.
Föreningen ska verka för ett samhälle som präglas av mångfald, rättvisa och frihet. Föreningen värnar det demokratiska samhället och kämpar för att alla människor ska ha samma värde och rättigheter oberoende av vem man är, hur man ser ut eller vad man tror på.
Föreningen skall arbeta för att motverka all form av rasism, ojämlikhet och diskriminering och motsätter sig all form av extrema yttringar, våld och förtryck.
Föreningen arbetar för främjandet av ett sunt liv för våra ungdomar och ska medverka i aktiviteter mot kriminalitet, bruk av alkohol och annan narkotika, samt bruk av tobak.
Föreningen ska verka för att sprida goda gärningar, ädelt uppförande, god moral och uppriktighet i samhället.

Uppdaterad: 2016-11-29 08.32

Kontaktpersoner

  • Arkan Wali Ordförande 072-746 67 77
  • Hussein Abdi Sekreterare 070-478 19 11
  • Ahmed Abdirashid Isse Kassör 076-575 58 15 ahmed-salafi123@hotmail.com