Dela

Kontakta oss

Bergs föreningsråd

Bergs föreningsråd har sina delegater geografiskt utspridda i Bergs kommun. Rådets syfte är att upprätthålla, utveckla och synliggöra kultur- och fritidssektorns betydelse för en hållbar samverkan, inflytande och kommunikation nu och i framtiden. 

Rådet skall

 • vara en remiss instans för kommunen i bidrag-fritid och föreningsfrågor av betydelse
 • bevaka och tillvarata fritid- kulturföreningars intressen
 • sammanträda minst två gånger per år och däremellan om så behövs
 • kalla till ett rådsmöte en gång om året
 • hålla möten på tid som är lämplig för deltagarna
 • svara för att bilersättning utgår till rådets ledamöter på begäran

Rådets sammansättning

Rådet skall bestå av minst 15 personer geografiskt fördelade på åtta (8) områden. Med
minst 9 personer som inte innehar kommunstyrelse uppdrag. Studieförbund som har lokalkontor i Berg erbjuds en plats vardera i rådet.

 • minst sju (7) medlemmar från fritid- och kulturföreningar
 • en (1) tjänsteman kultur
 • fyra (4) tjänstemän kultur-förenings- ungdomssamordnare och Tillväxtavdelningen
 • en (1) person från Kommunstyrelsen
 • en (1) motionsställare till bildandet av detta råd (Elise Ryder-Wkén)
 • en (1) person från Pensionärs- och handikapprådet
 • en (1) person från Bergs snöskoterallians
 • en (3) person vardera från Studieförbunden som har lokal i Svenstavik

Rådets geografiska områden

Det geografiska området är de samma som vid fördelningen av
bygdemedel.

 • Bergsbygden: Svenstavik-Hoverberg-Vigge-Kvissle
 • Ovikenbygden: Hovermo-Persåsen-Gräftåvallen-Myrviken-Borgen-Myssjönäset
 • Hackås: Sannsundet-Sannsundet-Hackås by
 • Näktenbygden: Sandnäset-Tunvågen-Salsån-Skucku-Gillhov
 • Åsarnabygden: Brånan-Storhallen-Åsarna
 • Rätansbygden: Lillsved-Rätan-Handsjöbyn-Vitvattnet-Högarna-Rätansböle
 • Klövsjö/Skålanbygden: Klövsjö-Skålan-Börtnan
 • Storsjö-Ljungdalsbygden: Storsjö-Ljungdalen-Tåssåsen/Glen

Här kan du ladda ner Kommunstyrelsens beslut 20131210PDF

Uppdaterad: 2018-12-19 14.15