Dela

Kontakta oss

Bergs föreningsråd

Bergs föreningsråd bildades 2014 på uppdrag av Bergs kommunstyrelse. Rådet har idag 17 delegater geografiskt utspridda i Bergs kommun. Rådets syfte är att upprätthålla, utveckla och synliggöra kultur- och fritidssektorns betydelse för en hållbar samverkan, inflytande och kommunikation nu och i framtiden. 

Rådet skall

 • bevaka och tillvarata fritid- kultur och föreningars intressen
 • sammanträda minst två gånger per år och däremellan om så behövs
 • kalla till ett rådsmöte en gång om året
 • hålla möten på tid som är lämplig för deltagarna
 • svara för att bilersättning utgår till rådets ledamöter

Rådets sammansättning

Rådet skall bestå av minst 15 personer geografiskt fördelade på sju (7) områden. Med
minst 9 personer som inte innehar kommunstyrelse uppdrag. Det är bara Studieförbunden som har kontor i Berg som erbjuds en plats i rådet.

 • minst sju (7) medlemmar från fritid- och kulturföreningar
 • en (1) tjänsteman från Kulturrådet = Kulturchefen
 • tre (3) tjänstemän förenings- ungdoms och turismansvarig
 • en (1) person från Kommunstyrelsen = Kommunalrådet
 • en (1) motionsställare till bildandet av detta råd
 • en (1) person från Pensionärs- och handikapprådet
 • en (1) person från Bergs snöskoterallians

Rådets geografiska områden

Det geografiska området är nästan likadan som vid fördelningen av
bygdemedel där Storsjö och Ljungdalen är områden var för sig.

 • Bergsbygden: Bingsta-Svenstavik-Dalåsen
 • Ovikenbygden: Hovermo-Gräftåvallen-Borgen-Oviken-Myssjönäset
 • Hackås-Näktenbygden: Sannsundet-Hackås-Gillhov
 • Åsarnabygden: Brånan-Storhallen-Åsarna
 • Rätansbygden: Lillsved-Handsjöbyn-Vitvattnet-Högarna-Rätansböle
 • Klövsjöbygden: Klövsjö-Skålan-Börtnan
 • Storsjö-Ljungdalsbygden: Storsjö-Ljungdalen-Tåssåsens sameby

Här kan du ladda ner Kommunstyrelsens beslut 20131210PDF

Uppdaterad: 2017-01-24 19.19