Dela

Kontakta oss

Allmänkultur

Kultur är människors tankemönster, värderingar och livssituation, men också ett begrepp som inrymmer konstarterna, medierna, bildningssträvandena och kulturarvet.  

Bild kultur i Berg

Kultur ska vara en rättighet för alla i kommunen oavsett var man bor, ålder, kön och etnicitet. Ingen äger kulturen, därför måste utvecklingsstrategin bygga på samverkan. I ett protokoll från Kulturfullmäktige 16 maj 2006 står att "I Bergs kommun ska finnas ett rikt kulturliv och mötesplatser för ungdomar och människor i alla åldrar".

Vi behöver alla samarbeta och inspireras av varandra för att Kulturen i Berg ska blomstra. Under Kulturåret 2012 satsade vi på att synliggöra det som finns och genom samspelsmöten försökte vi öka dialog och samarbete mellan aktörer för kulturella arrangemang. Detta arbete fortsätter vi med.

De verksamheter som arbetar med kultur i kommunal regi i Bergs kommun är Allmän kulturverksamhet,Arkiv, Kulturskolan och Biblioteken.

Uppdaterad: 2016-09-17 14.41