Dela

Kontakta oss

Vattenskyddsområden

Det viktigaste livsmedel vi har är dricksvatten. Det tas från vattentäkter som på olika sätt kan påverkas av omgivande faktorer. I Sverige pågår ett nationellt arbete med att stärka skyddet för dricksvattnet genom att införa eller förnya vattenskyddsområden, så även i Bergs kommun.

Exempel på verksamheter som påverkas av vattenskyddsområden är anläggande av avloppsanläggningar, utförande av energibrunnar, sprängning, schaktning samt spridning av växtnäringsämnen och bekämpningsmedel m.m.

Tillsammans ska vi skydda och bevara vårt goda vatten!

Hör gärna av dig ifall du har frågor eller synpunkter:

Sofia Nisses
VA-ingenjör

Tel : 0687-161 67

Uppdaterad: 2016-10-05 09.30