Dela

Kontakta oss

Enskilt vatten

Det är viktigt att du som har en egen brunn eller eget upptag av ytvatten kontrollerar ditt dricksvatten. Som brunnsägare ansvarar du själv för ditt dricksvatten i stor utsträckning. Miljö & hälsa kan bistå med råd om brunnsvattenkvalitet eller om det finns misstanke om att vattnet kan vara en hälsorisk.

Analysera ditt vatten!

Ta ett vattenprov för att ta reda på om vattnet är bra. Om det skulle visa sig att du har dåligt dricksvatten är det ditt ansvar att åtgärda det. Provflaskor och provtagningsinstruktioner kan hämtas hos Miljö och bygg, Vallmovägen 6 i Svenstavik. Du lämnar sedan själv in dina prover till ackrediterat laboratorium, det närmsta finns i Östersund. Du ansvarar själv för kostnader och märkning av prover.
SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och kontroll, har uppgifter om laboratorier som är ackrediterade (godkända) för att analysera dricksvatten. Laboratorierna kan också ge råd om dricksvatten. Läs mer om dricksvatten:

  •  Information om enskilda dricksvattenbrunnar finns på Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU:s hemsida, flik Geologi i samhället.
  •  Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten SOSFS 2003:17 (samt ändringar SOSFS 2005:20) finns på Socialstyrelsens hemsida.
  • InformationsbladPDF

Uppdaterad: 2019-06-12 15.39