Dela

Kontakta oss

Vatten och Avlopp

Bergs Kommun har 11 stycken kommunala vattenverk. Kommunens vattentäkter utgörs av såväl grundvatten som yt-vatten.

rör lagda i grävt dike

Vårt dricksvatten är av hög kvalité. I vissa vattenverk justeras pH-värdet och vattnets hårdhet för att minska korrosionsrisken och eventuell förekomst av järn och mangan filtreras bort.

Dricksvatten från ytvattenverk desinficeras, normalt används UV-ljus. VA-avd ansvarar för drift och underhåll av ca 26 mil dricksvattenledning och 12 tryckstegringsstationer i kommunen. Små vattenläckage kan orsaka stora kostnader. En droppande kran medför ungefärlig förbrukning på13 m3varje år. En vattenstril motsvarande en sytråd innebär att det går åt ca 28 m3/år. Tänk på att en toalett som rinner lite grann medför en års-förbrukning på ca: 650m³ vatten. Det motsvarar 10 personers årsförbrukning. Dricksvatten är ett viktigt livsmedel och kontrolleras därför både i vattenverken och ute på ledningsnätet genom provtagning enligt fastställt kontrollprogram.
För att täcka kommunens kostnader för vatten- och avloppsförsörjningen har kommun-en rätt att ta ut avgifter. Avgiftens storlek regleras i kommunens VA-taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Felanmälan

Under vardagar kl. 8.00 - 16.00 0687-161 74, 0687-161 76  el  0687-161 00 vxl, övriga tider Larmcentralen 063-10 77 81.

Uppdaterad: 2016-11-04 13.08