Dela

Kontakta oss

Vägunderhåll

Underhållet av det allmänna vägnätet åvilar Trafikverket. Bergs kommun har inget eget ansvar vad gäller vägunderhåll på det övriga enskilda vägnätet, t.ex. vägar i kommunens tätorter. Även här är kommunen unik.

Allt detta vägunderhåll ligger på ett stort antal vägföreningar. Ca 100 vägföreningar i kommunen erhåller statsbidrag för drift och underhåll. Det finns ett regelverk för vilka vägar, som är bidragsberättigade. Detta regelverk är också bestämmande för bidragets storlek. De vägföreningar som erhåller statsbidrag får dessutom ett mindre kommunalt bidrag. Drygt 200 000 kronor årligen är budgeterat för detta ändamål. Som markägare är kommunen medlem i ett antal vägföreningar och erlägger avgift till dessa utifrån andelstal. Kostnaden 2012 är ca 100 000 kronor.

Snöskottning och sandning

Snöskottning och sandning sköts av Trafikverket, vägföreningarna och fastighetsägare i kommunen. Principerna för när snöröjning sätts in varierar. Halkbekämpning med sand görs normalt efter det att snöröjningen är klar.​

Städning av gator och trottoarer

Gator, gång- och cykelvägar, parkeringar samt trottoarer sopas med maskin varje vår när snö och is tinat bort. ​

Uppdaterad: 2015-05-27 16.12