Dela

Kontakta oss

Trafikföreskrifter

Svensk trafikföreskriftssamling (STFS), innehåller trafikföreskrifter som enligt förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter (öppnas i nytt fönster) ska publiceras på den särskilda webbplatsen. Av förordningen framgår vilka slags trafikföreskrifter som ska publiceras på webbplatsen.

För att göra det så enkelt som möjligt för dig att hitta de trafikföreskrifter som finns på webbplatsen kan du söka per län, kommun och till och med väg- eller gatunamn. Webbplatsen innehåller samtliga trafikföreskrifter som gäller eller som har gällt efter den 31 december 2010.

Om föreskriften har kompletterats med geografiska data kan du även hitta den via karta. Vid sökningen används de uppgifter som beslutsmyndigheterna har registrerat som komplement till föreskrifterna. Om det saknas uppgifter eller om det finns brister i dessa uppgifter kan sökningen ge ett bristfälligt resultat.

Trafikföreskrifterna meddelas i huvudsak av kommuner, länsstyrelser, polismyndigheter, Trafikverket och myndigheter som har hand om väg- eller gatuhållningen.

Bergs kommun har i STFS kungjort nya trafikföreskrifter

Bergs kommun har i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS, kungjort ett antal nya trafikföreskrifter som vi har skyldighet att underrätta om.

Inom tättbebyggt område gäller bashastigheten 50 km/h.Avsteg från 50km/h i tättbebyggt område är framförallt på statliga vägar så som E45 ,väg 321 där annan hastighet är utmärkt genom hastighetsskyltar.

Andra avsteg från bashastighet kan vara vid skolor.

Följande pdf utvisar Bergs kommuns samtliga tättbebyggda områdenPDF.

Klicka här för att kommat till den nationella databasen för trafikföreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Svensk trafikföreskriftssamling (STFS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du har kommit till Transportstyrelsens sida måste du välja en kommun.

Uppdaterad: 2018-08-24 10.18