Dela

Kontakta oss

Parker och grönområden

Bergs kommun är en relativt stor markägare i de flesta av kommunens samhällen. Kommunen har ingen egen personal, som ansvarar för skötseln av dessa grön- och markområden. Det är dock mycket viktigt att områdena sköts på ett bra sätt. Även vägföreningarna i samhällena och Bergs hyreshus AB har ett skötselansvar inom respektive fastigheter och vägområde.

Kommunen kan arbeta på flera sätt vad gäller skötseln av grönområdena i olika kommundelar. Samarbetet med vägföreningar och Bergs hyreshus är viktigt på några orter. På vissa ställen anlitas lokala entreprenörer. I andra samhällen som i t.ex. Hackås och Rätan finns avtal med föreningslivet eller enskilda rörande skötseln. I kommunens budget finns en egen verksamhet Yttre miljö med anslag för hantering av grönytor, parkmark m.m.

Uppdaterad: 2015-05-27 16.08