Dela

Kontakta oss

Länstrafiken

Länstrafiken i Jämtlands län AB, som Bergs kommun är delägare i, ansvarar för all kollektivtrafik i Jämtlands län.

Ägare och ansvarsområden

Länstrafikens ägare är Regionförbundet Jämtlands län. Regionförbundet har även det politiska ansvaret. Landstinget har det ekonomiska ansvaret för den regionala trafiken.

Kommunerna ansvarar var och en på motsvarande sätt för den lokala trafiken inom respektive kommun med anslutning till regional och eventuellt annan lokal trafik. Länstrafikens uppdrag är att samordna, planera, upphandla och marknadsföra kollektivtrafiken i länet. Länstrafiken bedriver linjetrafik med buss, tåg och linjebil inom Jämtlands län, samt interregional trafik i norrlandslänen. Länstrafiken bedriver också godsverksamhet med terminaler i Östersund, Sveg och Strömsund. Länstrafiken äger inga egna bussar utan anlitar olika bussbolag.

Kommunen ansvarar för hållplatser och väderskydd.

Uppdaterad: 2015-05-27 16.08