Dela

Kontakta oss

Gatubelysning

Bergs kommun äger inga gatysen och har därmed inget eget ansvar för gatu- och vägbelysningar. Detta gör kommunen något unik i landet. Ansvaret för belysningarna ligger i stället på drygt 65 väglyseföreningar med över 4 100 ljuspunkter och armaturer runt om i kommunen.

Fram till 2002 gav kommunen ett bidrag till väglyseföreningarna, som uppgick till 80 % av abonnemangsvgiften och sista året kostnaden för 1 400 brinntimmar per ljuspunkt och år. Bidraget togs dock bort i budgeten för 2003. Föreningarna bekostar belysningarna genom bidrag från hushållen och genom intäkter från t.ex. olika arrangemang i byarna. Många föreningar kan dock uppleva ekonomin som pressad.

I 2012 års investeringsbudget har kommunen anslagit två miljoner kronor, där väglyseföreningarna har ansökt om bidrag till byte av armaturer och lampor. Totalt har 56 föreningar ansökt om bidrag. Bidragen utbetalades under augusti 2012. Genom byten av armaturer och lampor minskar föreningarna sin elförbrukning. Det handlar alltså om en investering som snabbt betalar sig.

Under 2013 skall föreningarna ha genomfört de energibesparande åtgärder som krävs.

Läs mer om gatu och väglyseföreningar här

Uppdaterad: 2016-11-13 13.23