Dela

Kontakta oss

Trafik, vägar och vägbelysning

I Bergs kommun (det geografiska området) är det Trafikverket (när det gäller europa-, riks- och länsvägar) som sköter vägarna.

gul bil stannar vid vägkorsning

Skötseln omfattar underhåll och lagning samt snöröjning och halkbekämpning. I övrigt är det ett 60-tal vägföreningar som sköter vägarna i kommunen.

Bergs kommun äger inga egna vägar utan är medlem i ett antal vägföreningar. Det är vägföreningarna som sköter underhåll, lagning, sandning och snöröjning på dessa vägar.

Kommunens fastighetsägarbolag Bergs hyreshus och privata fastighetsägare sköter ytor kring fastigheterna i kommunen (sandning, sopning, lagning).

I kommunen finns även ett flertal väglysföreningar som sköter driften av väglyset.

Aktuell trafiksituation

För uppdaterad information om läget i trafiken klicka på efterföljande länk: Läget i trafiken (Trafikverkets webbplats)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Felanmälan

Om du upptäcker fel eller brister på vägar, vägbelysning eller annat som rör gator och trafik kan du kontakta kommunen via växeln. När det gäller de större vägarna är det mer praktiskt att kontakta Trafikverket direkt.

Vid akuta hinder eller liknande rekommenderas att kontakt tas med Polisen eller SR Trafik och Service på telefonnummer 020-999 444.

Uppdaterad: 2018-04-27 14.00