Dela

Kontakta oss

Tobak och E-cigaretter

Om du vill sälja tobak eller elektroniska cigaretter ska du göra en anmälan till kommunen innan du börjar.

Om försäljningsstället byter ägare behöver en ny anmälan göras. Blankett för anmälan finns i blankettarkivet. Till anmälan skall även bifogas ett egenkontrollprogram för försäljningen.

Tobak

Villkor för försäljning

  • Du får bara sälja tobak till personer över 18 år. Du får inte heller sälja tobak till någon som du misstänker ska langa tobaken till någon som är under 18 år.
  • Förpackningar till cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa som är avsedda att säljas till konsumenter ska vara försedda med följande märkning; allmän varning, informationstext samt en kombinerad hälsovarning där bland annat rökavvänjningsinformation framgår.
  • Förpackningar till snus och andra rökfria tobaksvaror som är avsedda att säljas till konsument ska ha en hälsovarning.
  • Förpackningar till övriga tobaksvaror för rökning som är avsedda att säljas till konsumenter ska vara försedda med följande märkning; allmän varning, informationstext samt en kombinerad hälsovarning där bland annat rökavvänjningsinformation framgår.
  • Förpackningar till örtprodukter för rökning som är avsedda att säljas till konsument ska ha en hälsovarning.
  • Du ska ha en noggrann egentillsyn, så att verksamheten följer de regler som finns.

Marknadsföring och reklam är förbjudet

Du får inte ha några affischer eller anslag inne i butiken eller i fönster eller på fasaden. Dessa kan uppfattas som påträngande och uppmanar till användning. Du får inte heller göra reklam i tidningar och tidskrifter.

Program för egenkontroll

Du som har en butik som säljer tobak måste ha ett program för egenkontroll. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Det gör det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna i tobakslagen. Skicka in en kopia på egenkontrollprogrammet till oss när du anmäler att du ska sälja tobak. Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för alla personal i din butik.

Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal.

E-cigaretter

Villkor för försäljning

Om du vill sälja E-cigaretter och /eller påfyllningsbehållare ska du göra en anmälan till kommunen innan du börjar.

Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) började gälla 1 Juli 2017. Lagen handlar bland annat om hur e-cigaretter och deras påfyllningsbehållare ska utformas och vilka produktkrav de ska uppfylla.

När du vill börja sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare måste du göra en anmälan till kommunen. Blankett för detta finns i blankettarkivet. Du ska även bifoga ett egenkontrollprogram.

Regler i lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare

I lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare finns regler som du måste följa för att få sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Nedan följer en sammanfattning:

18-årsgräns

  • Du får inte sälja e-cigaretter eller påfyllningsbehållare till någon som är under 18 år. Du får inte heller sälja e-cigaretter till någon som du misstänker ska langa e-cigaretterna eller påfyllningsbehållare till någon som är under 18 år.
  • E-cigaretter och påfyllningsbehållare ska förse med en hälsovarning, informationsblad och innehållsförteckning.

Marknadsföring och reklam är förbjudet

Du får inte ha några affischer eller anslag inne i butiken eller i fönster eller på fasaden. Dessa kan uppfattas som påträngande och uppmanar till användning. Du får inte heller göra reklam i tidningar och tidskrifter.

Program för egenkontroll

Du som har en butik som säljer e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare måste ha ett program för egenkontroll. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Det gör det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Skicka in en kopia på egenkontrollprogrammet till oss när du anmäler att du ska sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för alla personal i din butik.

Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal.

Uppdaterad: 2017-11-16 13.25