Dela

Kontakta oss

Serveringstillstånd

För att få servera alkohol till allmänheten krävs serverings-tillstånd. Här hittar du information om hur du gör om du vill söka tillstånd för tillfällig eller stadigvarande alkoholservering.

Ärenden som avser servering av alkohol och försäljning av folköl handläggs av Berg och Härjedalens miljö- och byggavdelning. Miljö- och byggavdelningen har även tillsyn över de restauranger som fått serveringstillstånd samt tillsyn över servering och försäljning av folköl.

Alkohollagen reglerar vad som krävs för att få sälja alkohol. Lagen är en social skyddslag vars främsta syfte är att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har enligt lagen företräde framför den näringspolitiska. Lagen begränsar också tillgängligheten bland annat genom att endast sådana serveringsställen som uppfyller de i lagen högt ställda kraven beträffande kök och mathållning ska kunna komma ifråga för alkoholservering.

Som tillståndshavare ges du ansvaret att inom vissa i lagen och tillståndet givna ramar själv få utforma din verksamhet. Kommunens uppgift är att ge vägledning och att kontrollera att reglerna följs. Servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsstället inte uppstår. Som ett särskilt skydd för våra ungdomar finns åldersgränser för köp och servering av alkohol.

Kommunen vill bidra till att restaurangerna i Berg och Härjedalen ska vara trevliga mötesplatser där alkoholen serveras under ansvarsfulla former. Detta tror vi oss kunna uppnå genom samarbete med andra myndigheter och med de restauranger som har serveringstillstånd. Vårt gemensamma mål är att motverka de sociala skadeverkningarna av alkoholen.

Hela alkohollagen kan du läsa här: Alkohollagenöppnas i nytt fönster

Information kring tillsyn och regelverk hittar du här: Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här finns de anvisningar och blanketter som behövs för att söka serveringstillstånd.


Uppdaterad: 2019-06-07 11.21