Dela

Kontakta oss

Storhogna och Katrina

Bergs kommun har upprättat en fördjupad översiktsplanen (FÖP) för Storhogna-Sångbäcksvallen-Katrinanområdet.

För att turismen även i fortsättningen ska vara en integrerad och långsiktigt attraktiv verksamhet i kommunen är det viktigt
attsäkerställa lämpliga markområden för fortsatt turism-utbyggnad.

Planarbetet i Storhogna - Sångbäcken och Katrinaområdet har skett i nära samarbete mellan företagare, markägare, kommun och en lokal partsammansatt arbetsgrupp. Flera stora exploatörer har tillsammans med andra markägare samt SKISTAR redovisat sina utbyggnadsönskemål.

Bergs kommun har under åren 2010-2012 satsa cirka 100 milj kronor i nytt reningsverk i Utanbergsvallarna som skall säkra möjligheten till de exploateringar som finns angivna i översiktsplanen.

Översiktsplanen blev antagen av kommunfullmäktige under 2008.

Uppdaterad: 2017-05-29 15.06