Dela

Kontakta oss

LIS-plan

Strandskyddet tillkom 1950 för att skydda stränderna från exploatering i form av byggnader, bryggor, parkeringsplatser m.m. Syftet var främst motiverat av folkhälsan eftersom man - vilket gäller än idag - tyckte att det var nyttigt för folket att vara ute i naturen och röra på sig. Att utan markägarens tillstånd kunna vistas längs stränderna, kanske bada eller lägga till med en båt m.m. ansågs mycket viktigt.

År 2009 och 2010 skärptes strandskyddet på så sätt att möjligheten för dispens minskade, detta för att hindra den trots strandskyddet omfattande bebyggelse som skett inom strandskyddszonen framför allt i södra Sverige. I glesbefolkade landsbygdsområden däremot gavs möjligheten för kommunerna att i översiktsplanen peka ut områden där vissa lättnader i möjligheten att få dispens infördes. Förutsättningen för att få dispens är nu att det kan leda till en utveckling av landsbygden i kommunen. Även om man får dispens måste alltid utrymme, vanligen en 10-30 m bred strandremsa, lämnas fri så att allmänheten och djurlivet kan passera. Dessutom får som vanligt inte strandlinjens vegetation röras.

Under ett par års tid har arbetet pågått att ta fram en s.k. LIS-plan där LIS står för "landsbygdsutveckling i strandnära lägen". Planen utgör ett tillägg till översiktsplanen för hela kommunen och antogs av kommunfullmäktige 2013-11-19 och har nu vunnit laga kraft.

Uppdaterad: 2017-05-29 10.33