Dela

Kontakta oss

Fördjupad översiktsplan för Gräftåvallen

Bergs kommun har upprättat en fördjupad översiktsplanen (FÖP) för Gräftåvallenområdet.

Planen har utarbetats tillsammans med en lokal arbetsgrupp med representanter från området. Arbetsgruppen har varit överens om att försöka utveckla området med möjligheter till nya turistiska bäddar samtidigt som det är viktigt att bibehålla områdets lugna och familjära profil.

Planen innehåller förslag på ett antal nya tomtområden samt en del förtätning av befintliga detaljplaner. Totalt 160 nya tomter för fritidsbebyggelse samt 100-200 kommersiella bäddar bedöms rymmas utan att avsevärt påverka områdets småskaliga profil.

Uppdaterad: 2017-05-29 15.04