Dela

Kontakta oss

Översiktsplanering

Den 14 juni 2018 antog kommunfullmäktige i Bergs kommun en ny översiktsplan för kommunen.

I översiktsplanen redovisar kommunen hur mark och vatten ska utvecklas på lång sikt. Planen ska styra kommunens utveckling under de kommande årtiondena och inkluderar bland annat var och hur vi ska bygga, vilka utmaningar vi ser för framtiden och hur de ska hanteras, samt en bedömning av vilka konsekvenser planförslaget ger.

Den nya översiktsplanen är interaktiv och ger dig som användare möjlighet att själv välja vilka kartlager du vill se. Klicka på länken ovanför kartbilden för att öppna översiktsplanen.

I förslaget till ny översiktsplan kan du se vad som är planerat för ett visst område. Du kan också se vilka allmänna intressen som ska beaktas vid planering och läsa om vilka strategier kommunen har för kommunens mark- och vattenanvändning.

Översiktsplanen redovisar kommunens ambitioner och den är inte formellt bindande. Den beskriver istället kommunens viljeinriktning som ska vara vägledande vid kommande avvägningar och beslut.

Titta på översiktsplanen

Här hittar du kommunens översiktsplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Instruktion - så här läser du översiktsplanenPDF

Planprocessen

Du kan läsa om processen att ta fram en översiktsplan via denna länk.öppnas i nytt fönster

Samlat textdokument

Översiktsplanen är kartbaserad och du klickar fram texterna direkt i kartan utifrån olika rubriker. Om du hellre vill läsa alla texter i pdf-format kan du hämta dem via länkarna nedan.

Observera att texterna bör läsas tillsammans med kartmaterialet för bästa förståelse.

Uppdaterad: 2019-02-14 12.03