Dela

Kontakta oss

Översiktsplanering

Under perioden 12 juni till 8 september 2017 har ett förslag på ny översiktsplan för Bergs kommun varit ute på samråd. Nu pågår ett arbete med att omarbeta förslaget inför utställning under vintern 2017/2018.

Den nya översiktsplanen är interaktiv och ger dig som användare möjlighet att själv välja vilka kartlager du vill se. Klicka på länken ovanför kartbilden för att öppna översiktsplanen.

I förslaget till ny översiktsplan kan du se vad som är planerat för ett visst område. Du kan också se vilka allmänna intressen som ska beaktas vid planering och läsa om vilka strategier kommunen har för kommunens mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen redovisar kommunens ambitioner och den är inte formellt bindande. Den beskriver istället kommunens viljeinriktning som ska vara till vägledande vid kommande avvägningar och beslut.

Samlat textdokument

Översiktsplanen är kartbaserad och man klickar fram texterna direkt i kartan utifrån olika rubriker. Om du hellre vill läsa alla texter i ett samlat dokument kan du hämta dem via den här länkenPDF. Observera att texterna bör läsas tillsammans med konsekvensbeskrivningenPDF och kartmaterialet för bästa förståelse.

Uppdaterad: 2018-01-09 16.02