Dela

Kontakta oss

Översiktsplanering

Bergs kommun har arbetat fram ett förslag till ny översiktsplan för kommunen. Mellan den 31 januari och den 31 mars 2018 är förslaget ute på så kallad utställning, då du återigen har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Bergs kommuns gällande översiktsplan antogs 1991 och är till stora delar inaktuell. Sedan dess har stora förändringar skett i samhället i form av krav på klimatanpassning, större medvetenhet om miljöfrågor och så vidare, vilket gör att kommunen behöver uppdatera sina långsiktiga mål och sin viljeinriktning för mark- och vattenanvändningen och se på hela kommunen i ett sammanhang. Därför arbetar kommunen nu med att förslag till ny översiktsplan för Bergs kommun.

Förslaget till ny översiktsplan var ute på en första synpunktsrunda, ett så kallat samråd, sommaren 2017 och förslaget har sedan dess omarbetats. Nu är det dags för ytterligare en synpunktsrunda, då du har möjlighet att tycka till om det omarbetade förslaget.

De synpunkter som kom in under samrådet har dokumenterats i en så kallad samrådsredogörelse, där du också kan läsa hur kommunen bemött de synpunkter som kom in.

Här hittar du kommunens utställningsförslag till översiktsplan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Instruktion - så här läser du översiktsplanenPDF
PDF

Den nya översiktsplanen är interaktiv och ger dig som användare möjlighet att själv välja vilka kartlager du vill se. Klicka på länken ovanför kartbilden för att öppna översiktsplanen.

I förslaget till ny översiktsplan kan du se vad som är planerat för ett visst område. Du kan också se vilka allmänna intressen som ska beaktas vid planering och läsa om vilka strategier kommunen har för kommunens mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen redovisar kommunens ambitioner och den är inte formellt bindande. Den beskriver istället kommunens viljeinriktning som ska vara till vägledande vid kommande avvägningar och beslut.

Lämna synpunkter på planförslaget

Synpunkter lämnar du senast den 31 mars 2018, antingen i detta formuläröppnas i nytt fönster eller skriftligen till kommunen via brev eller e-post.

Lämna synpunkter via brev till:
Bergs kommun, Miljö och bygg
Box 73
845 21 Svenstavik

Lämna synpunkter via e-post till:
oversiktsplan@berg.se

Planprocessen

Du kan läsa om processen att ta fram en översiktsplan via denna länk.öppnas i nytt fönster

Samlat textdokument

Översiktsplanen är kartbaserad och du klickar fram texterna direkt i kartan utifrån olika rubriker. Om du hellre vill läsa alla texter i pdf-format kan du hämta dem via länkarna nedan.

Observera att texterna bör läsas tillsammans med kartmaterialet för bästa förståelse.

Uppdaterad: 2018-02-15 07.50