Dela

Kontakta oss

Kommungemensam miljö- och byggavdelning ser dagens ljus inom kort

Den 1 januari 2019 är det officiella startdatumet för den samverkan mellan Bergs och Härjedalens kommuner i miljö- och byggfrågor som de både kommunerna tidigare beslutat om. Det innebär bland annat vissa förändringar i kontaktvägar till avdelningen.

Under hela 2018 har såväl Bergs som Härjedalens kommun arbetat med att förbereda för den planerade sammanslagningen, och nu är det alltså strax dags – den 1 januari 2019 går startskottet officiellt sett. Den nya gemensamma miljö- och byggavdelningen kommer att ha kontor i Svenstavik, Sveg, Hede och Funäsdalen.

– Det här ger oss en möjlighet att dels hålla myndighetsutövningen nära medborgarna och också större möjligheter att vara tillgängliga och ge god service då vi helt enkelt blir fler som kan täcka upp för varandra, och också i större grad kan ha medarbetare med specialistkompetenser, säger Cilla Gauffin som är nytillträdd chef för den nya gemensamma miljö- och byggavdelningen.

På den politiska sidan så kommer den gemensamma miljö- och byggnämnden för de två kommunerna att ha sitt säte i Berg. Av nämndens sju ledamöter kommer fyra från Härjedalen och tre från Berg, som också innehar ordförandeposten i nämnden den kommande mandatperioden. Till ordförande i Bergs och Härjedalens gemensamma miljö- och byggnämnd valdes nyligen Lena Kjellsson (C).

Så kommer du i kontakt med Miljö- och byggavdelningen i Berg och Härjedalen

För den som har eller ska ta kontakt med miljö- och byggavdelningen i någon av kommunerna blir den största skillnaden att handläggare från Härjedalens miljö- och byggförvaltning byter e-postadresser från @herjedalen.se till @berg.se.

Officiell e-postadress till miljö- och byggavdelningen är mob@berg.se. Samtliga handläggare i bägge kommuner behåller sina nuvarande telefonnummer, och numren hittas på respektive kommuns webbplats.

Varför gemensam nämnd och förvaltning?

Det var i slutet av 2017 som kommunfullmäktige i de båda kommunerna tog beslut om att börja samverka i en gemensam miljö- och byggnämnd med tillhörande förvaltning, efter att förutsättningarna för detta utretts under året.

Tanken med sammanslagningen är att dels rusta organisationen bättre för framtiden vad gäller till exempel förmåga att uppfylla lagkrav, men också att behålla eller utveckla specialiserad kompetens hos medarbetare och på så vis säkra god service till medborgarna i de två kommunerna.

Uppdaterad: 2018-12-19 13.36