Dela

Kontakta oss

Hur ska Bergs kommun se ut i framtiden?

Stiliserad kartbild av Bergs kommun med de sju största tätorterna markerade med ringar

Var ska vi bygga, och hur? Hur vill vi att besöksnäringen eller rennäringen i kommunen ska utvecklas? Hur tillvaratar vi våra naturresurser? Vi har ett förslag - men vad tycker du?

Mellan den 31 januari och den 31 mars 2018 kan du tycka till om vårt förslag till översiktsplan för kommunen. I förslaget redovisar kommunen hur mark och vatten ska utvecklas på lång sikt.

Se vårt förslag till översiktsplan

Översiktsplanen ska styra kommunens utveckling under de kommande årtiondena och inkluderar bland annat var och hur det ska byggas, vilka utmaningar som observeras inför framtiden och hur de ska hanteras, samt en bedömning av vilka konsekvenser planförslaget ger.

- En stor målsättning med planen är att möjliggöra bebyggelse och boende på attraktiva platser eftersom vi är en kommun med både bostadsbrist och arbetskraftsbrist, säger Eli Larsdotter-Brynhildsvoll, stadsarkitekt i Bergs kommun.

Tar utgångspunkt i det unika i varje by

- Förslaget till översiktsplan utgår från att kommunens styrka är dess olikheter i varje by och plats, och att varje by ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar och det som är unikt där, säger Eli Larsdotter-Brynhildsvoll.

Förslaget till översiktsplan har varit ute på samråd under sommaren 2017, då synpunkter inhämtades en första gång. Sedan dess har kommunen reviderat förslaget på ett antal punkter.

- Vi har bland annat tydliggjort vikten av ett levande jord- och skogsbruk, lagt ett tydligare fokus på miljökvalitetsnormer och klimatanpassning och anpassat de områden vi föreslår för nyexploatering utifrån de synpunkter vi fick in under samrådet, säger Lina Byström, planingenjör.

Andra förändringar i det reviderade förslaget är att kommunen har utvecklat sitt resonemang om bostadsbyggande som ett väsentligt samhällsintresse samt att de föreslagna LIS-områdena har modifierats. LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Så läser du förslaget och lämnar dina synpunkter

Bergs kommuns översiktsplan är interaktiv och digital vilket ger dig möjlighet att själv välja vilken kartinformation du vill se och till exempel zooma in det område du är mest intresserad av.

Du kan titta på den interaktiva kartan och läsa våra förslag till ställningstaganden såväl hemifrån med din egen dator, eller besöka något av kommunens bibliotek för att titta. På biblioteken kan du också få vägledning i hur du läser och förstår planen.

På vår sida om översiktsplanering kan du läsa mer om vad vi föreslår i översiktsplanen och hur du lämnar synpunkter. Där kan du också läsa mer om processen med att fram en översiktsplan.

Läs mer om förslag till översiktsplan för Bergs kommun

Uppdaterad: 2018-01-31 12.21