Dela

Kontakta oss

Elda säkert på Valborg

Vintern har verkligen rasat i år och det är ännu ganska blött i våra marker, men det finns ändå en hel del att tänka på om du planerar en majbrasa till Valborgsmässoafton.

Var noga med att kontrollera så att inte eldningsförbud råder. Det är Länsstyrelsen eller Räddningstjänstförbundet som utfärdar eldningsförbud. För att ta reda på om det råder förbud mot att elda utomhus så kan du ta kontakt med Räddningstjänsten direkt på 063-14 80 00.

Du behöver inte anmäla till Räddningstjänsten att du ska ha en majbrasa.

Tänk på att det i nationalparker och naturreservat kan gälla särskilda regler för eldning!

Elda bara ris, gräs och papper

Det är inte tillåtet att elda rivningsvirke eller annat avfall. Lämna istället detta till någon av kommunens återvinningscentraler om du har sådant avfall som du vill bli av med.

Bra att tänka på när du eldar

Eldning sker alltid under eget ansvar, och vid en majbrasa ska det finnas en vakt vid brasan. Eldvakten ska också ha tillgång till släckutrustning och ska inte lämna elden innan den är släckt.

Elda i en hög eller en grop med minst 50 meters säkerhetsavstånd från byggnader eller brännbara upplag.

Du får inte elda:

  • efter mörkrets inbrott
  • om det blåser mycket
  • så att röken lägger sig över allmän väg eller järnväg
  • så att det skadar luftledningar eller stolpar
  • så att det uppstår olägenheter för grannar

Tänk på djuren

Se till att inga smådjur befinner sig i riset i god tid innan du tänder. Högarna med ris, kvistar, löv och annat utgör perfekta boplatser för igelkottar, men även för kaniner, harpaltar och småfåglar. När majbrasan tänds riskerar den att bli en dödsfälla.

Flytta på riset en liten bit, om det är möjligt, eller lyft på riset eller slå på det med ett tillhygge för skrämma bort smådjur innan du börjar elda.

Uppdaterad: 2018-04-23 15.54