Dela

Kontakta oss

Bolag tar över vatten, avlopp, slamtömning och renhållning

Den 1 januari 2019 tar Vatten och Miljöresurs över all kommunal verksamhet som rör vatten, avlopp, slamtömning och renhållning i Bergs och Härjedalens kommuner. Vatten och Miljöresurs är ett kommunalt aktiebolag som ägs av Bergs och Härjedalens kommuner.

Bolaget har bildats för att klara framtida utveckling inom VA- och miljöområdet till exempel att rusta åldrande anläggningar, leva upp till ökade miljökrav, klimatanpassning och framtida investeringsbehov.

Nya kontaktvägar från och med årsskiftet

Från 2 januari 2019 tar Vatten och Miljöresurs emot frågor om kommunalt vatten och avlopp, slamtömning, sophämtning och avfall på telefon 010-25 15 315. Till årets slut fungerar kommunens kundtjänst 0687-161 00.

Året ut finns information på kommunens webbplats. Från 2019 finns informationen på den nya webbplatsen www.vattenmiljoresurs.se.

Mer information

Det var i november förra året som Bergs och Härjedalens kommunfullmäktigen fattade beslut om att samverka dels genom att bilda ett gemensamt bolag för vatten- och avloppsfrågor samt renhållning, men också genom en gemensam miljö- och byggnadsnämnd med tillhörande förvaltning.

Båda samverkansprojekten går igång den 1 januari 2019.

Uppdaterad: 2018-12-18 11.01